Férfinevek

anyakonyvezheto
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

B

Baján

A Baján magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. Rokon nevek: Bojta, Vajta, Vajk.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bajnok

A Bajnok magyar eredetű férfinév, eredeti jelentése: bajvívó, harcos.
Ajánlott névnapok: Március 04., Június 24.

Bakács

Régi magyar férfinév, valószínűleg a Bak szó kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnap: Október 07.

Baksa

A Baksa régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően az Isten jelentésű Bog névelem származéka. Egyesek szerint török származású név, mások szerint a magyar bak szóval van kapcsolatban; azonban ezek a feltevések nem megalapozottak.
Ajánlott névnapok: Március 29., Október 07.

Bakta

A Baksa név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Március 29., Október 07.

Balabán

A Balabán régi magyar-türk eredetű személynév, jelentése: nagy, hatalmas. A balaban kun nyelven azt jelenti: sólyom.
Ajánlott névnapok: Március 23., Május 20.

Balambér

A Balambér férfinév a legrégebbről ránk maradt hun nyelvemlék. Balambér nagyfejedelem volt az első fejedelme az európai Hun törzsszövetségnek 362-383-ig. Jelentése: fejedelmek fejedelme, erős király.
Ajánlott névnapok: Január 26., Február 23., Február 27.

Balár

A Balár régi magyar személynév, ami valószínűleg az ótörök bala szó származéka, melynek jelentése: kicsiny fióka.
Ajánlott névnap: Január 24.

Balassa

A Balassa eredetileg egy ősi, latin név, mely azonban már az államalapítás kora óta ismert Magyarországon. A köztiszteletben álló római Balassió családnévből származik a Balázs, melynek magyar módosulata a Balassa (első írásos említése az 1200-as években). Mint oly sok magyar személynév, a Balassa is idővel családnévvé módosult a köztudatban (Balassa Bálint), s mint keresztnév, -elfelejtődött.

Balázs

A Balázs az ismeretlen eredetű latin Blasio családnévből származó férfinév.

A nevet sokan - helytelenül - a görög Bazileosz névvel azonosították, melynek szó szerinti jelentése: királyi. Ezzel szemben a név valójában az ókori Rómából ered, a híres és előkelő Cornelius nemzetség egyik ága a Blasio névvel különböztette meg magát a család többi ágától. A Blasio (és így a Balázs) név eredete, jelentése máig megfejtetlen maradt. Más források a Blasius jelentését két szóból vezetik le: az előtagban a blandus (nyájas) vagy a belasius, bel (öltözék), az utótagban a syros (kicsi) rejlik.
Ajánlott névnap: Február 03.
Név gyakorisága: Megtekintés

Balda

A Balda német eredetű név, ami a Bald- előtagú, germán eredetű nevek önállósult beceneve. Jelentése: merész.
Ajánlott névnap: Február 27.

Bálint

A Bálint a latin Valentinus családnévből származó férfinév. A Valentinus alapszava, a valens jelentése erős, egészséges. Női párja a Valentina.

A Bálint név latin alakból való kialakulásának sorrendje: Valentinus - Valentin - Valent - Balent - Bálint. A v-b betűk felcserélődése más nyelvben is megfigyelhető, például az angolban a Willy - Billy alakoknál.
Név gyakorisága: Megtekintés

Balmaz

A Balmaz magyar eredetű férfinév, jelentése: nem létező.
Ajánlott névnap: Február 03.

Balzsam

Bán

A Bán ősi magyar eredetű férfinév. A bánok voltak a királyi biztosok, megyefőnökök, a jelentése is erre utal: határvidék kormányzója. A mongol, török, avar és kirgiz nyelvben is gazdag jelentéssel bír. Kimutatható, hogy a bán-pán szavak a rovásírással írt nap szavunk megfordított olvasatai.
Ajánlott névnapok: Február 12., Június 05., Augusztus 28.

Bánk

A Bánk a régi magyar Bán névből ered, ez utóbbi viszont a bán méltóságnévből. A képzés -k kicsinyítő képzővel történt.

Baracs

A Barabás alakváltozata.
Ajánlott névnap: Március 29.

Barakony

A Barakony magyar eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.
Ajánlott névnapok: Augusztus 13., Augusztus 22.

Barangó

Barna

A Barna ómagyar-arámi eredetű férfinév. Jelentése: a vigasztalás fia. (A bar- képző az arámiban fiút jelent, ám az utótag jelentését egyesek vitatják). Rokon nevek: Barnabás, Borbás. (Ne tévesszük össze az eltérő eredetű Barabás férfinévvel!).
Ajánlott névnap: Június 11.
Név gyakorisága: Megtekintés

Barnabás

A Barnabás a Barna férfinév alakváltozata.
Ajánlott névnap: Június 11.
Név gyakorisága: Megtekintés

Barót

A Barót magyar eredetű férfinév, jelentése: úr, medve, menyét, nyest.
Ajánlott névnapok: Július 15., Július 16.

Bars

A Bars magyar eredetű férfinév, jelentése: bors.
Ajánlott névnapok: Január 30., Július 28.

Barsz

A Barsz török eredetű férfinév, jelentése: párduc.
Ajánlott névnapok: Január 30., Július 28.

Barta

A Bertalan alakváltozata.

Bartal

A Bertalan név régi magyar formájának, a Bartalomnak a rövidülése.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Barton

A Barton angol eredetű férfinév, jelentése: földműves, gazda.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bartos

A Bertalan név régi magyar formájának, a Bartalomnak az -s kicsinyítőképzős rövidülése.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bátony

Régi magyar személynév, a Bát név kicsinyítő képzős származéka. Jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Január 26., Június 15.

Bátor

A Bátor magyar eredetű férfinév régi személynévből származik, jelentése megegyezik a bátor melléknévvel.
Ajánlott névnap: Február 27.

Batu

Batu mongol kán nevéből.

Batus

Bazil

A Bazil görög eredetű férfinév, jelentése: királyi.
Ajánlott névnap: Január 02.

Becse

A Becse magyar eredetű férfinév és női név, jelentése: kánya.
Ajánlott névnapok: Április 24., Szeptember 30.

Bedecs

A Bed név kicsinyítőképzős változata.
Ajánlott névnapok: Május 25., Október 16.

Bedő

A Bedő magyar eredetű férfinév, az ismeretlen eredetű Bed név származéka, esetleg a Benedek névből származik.
Ajánlott névnapok: Május 25., Október 16.

Bekény

A Bekény ősi magyar eredetű férfinév, sűrű cserjével benőtt dombvidéket jelent. A magyarok őstörténetében a Fekete-tengernél töltött időszakból származó tulajdonnév. Más források szerint meddő, terméketlen.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Bekes

Lehet a Bek kicsinyítőképzős alakja, de valószínűbb, hogy a béke szóból származik, és azonos a Békés személy és helynévvel, mivel a régi magyar írásokban az é betűt is e betűvel jelölték.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Bekő

Régi magyar személynév, vagy az ismeretlen eredetű Bek név -ő kicsinyítőképzős származéka, vagy több Be- kezdetű név régi becézője.
Ajánlott névnapok: Március 21., December 29.

Béla

A Béla név bizonytalan eredetű, jelentésére több magyarázat született. Amennyiben a magyar eredetet vizsgáljuk, úgy valószínűleg a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. A Béla lehet török eredetű is, ebben az esetben jelentése: előkelő. A középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a XIX. században került elő újra, korábban csak Árpád-házi királyaink nevében fordult elő. Népszerűsége az utóbbi években csökkent.
Ajánlott névnap: Április 23.
Név gyakorisága: Megtekintés

Belizár

Bizonytalan eredetű férfinév, valószínűleg egy VI. századi bizánci hadvezér nevéből származik.
Ajánlott névnap: December 17.

Ben

Bence

A Bence a latin Vincentius (Vince, jelentése: győztes) férfinév Bencenc formájú rövidüléséből származik. A latin alakból való kialakulása a következőképpen ment végbe: Vincentius - Vincenc - ebből lett ikerítéssel (Vincenc-Bencenc) a Bencenc - Bence. A Bencenc alakot is használták egy ideig, de ahogy a Vincencből Vince lett, a Bencencből is Bence.
A Bencét még a 18. században is a Benedek becéző alakjának tekintették, ezért van az, hogy a Magyarországon legrégebben működő Szent Benedek által alapított szerzetesrend nevében, a bencésekében a Bence név bújik meg.
Ajánlott névnapok: Március 21., Július 11., Augusztus 23.
Név gyakorisága: Megtekintés

Benett

A Benett latin/angolszász eredetű férfinév, jelentése: áldott, Istent dicsérő.
A Benedek névváltozata. Angol és ír nyelvű területeken elterjedtebb Bennett formában. Ezeken a helyeken vezetéknévként és földrajzi elnevezésként is gyakori. Több változatban is előfordul: Benet, Bennet, Benett, Bennett, Benit, Bennit stb.
Ajánlott névnap: Március 21.
Név gyakorisága: Megtekintés

Benignusz

A Benignusz latin eredetű férfinév, jelentése: jó, kegyes, jóakaró.
Ajánlott névnapok: Február 13., Május 01., November 01.

Benkő

A Benkő régi magyar eredetű férfinév, a Benedek alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 16., Március 11.

Bercel

A Bercel régi magyar eredetű férfinév, egyes feltételezések szerint egy a magyarokhoz csatlakozó bolgár-türk népcsoport viselte e nevet.
Ajánlott névnapok: Március 29., Június 03.

Bere

Régi magyar név, valószínőleg valamelyik Ber- kezdetű név becézőjéből származik. Török eredetűnek is tartják, jelentése: adomány, ajándék.
Ajánlott névnap: Augusztus 14.

Berec

A Berec a latin (Brictius) névből származó régi magyar személynév, jelentése: magas, magaslat. Eredetileg Szent Bereck (Brictius) püspöknek a valószínűleg gall eredetű neve.
Ajánlott névnap: Június 03.

Berend

A Berend ótörök népnévből származó régi magyar személynév, a jelentése: aki megadta magát.
Ajánlott névnap: December 03.

Berény

A Berény magyar-török eredetű személynév, Kabar törzsből származik. Feltételezett jelentése: adakozó, adószedő.

Berke

Bertalan

A Bertalan férfinév az arámi – görög Bartholomaiosz férfinév latinos Bartholomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése: Ptolemaiosz fia.
Ajánlott névnap: Augusztus 24.
Név gyakorisága: Megtekintés

Berton

A Berton angol eredetű férfinév, jelentése: jó hírű.

Bertram

A Bertram német eredetű férfinév, jelentése: fényes, híres + holló.
Ajánlott névnapok: Január 23., Január 24.

Berzsián

A Berzsián magyar eredetű férfi év, Lázár Ervin névalkotása (Berzsián és Dideki).
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bese

A Bese magyar eredetű férfinév, jelentése: karvaly, kánya.
Ajánlott névnapok: Június 30., Október 27.

Beten

A Beten ismeretlen eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Július 27.

Bihar

Blanka

A Blanka női név germán névnek a latinosított formája, ami a spanyol nyelvből vált Európában ismertté. Jelentése: fényes, ragyogó, fehér.
Ajánlott névnapok: Augusztus 10., Október 25., December 01.
Név gyakorisága: Megtekintés

Bod

A Bod régi magyar-türk eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.
Ajánlott névnapok: Május 28., Június 15.

Bodony

A Bodony magyar eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.
Ajánlott névnap: Augusztus 30.

Bodor

A Bodor magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.
Ajánlott névnapok: Október 04., November 19.

Bogát

Bogát magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. női párja: Bogáta.
Ajánlott névnap: Szeptember 15.

Bogumil

A Bogumil szláv eredetű férfinév, jelentése: Isten + kedves.
Ajánlott névnap: Június 07.

Boján

A Boján szláv eredetű férfinév, jelentése: harc, küzdelem. Női változata: Bojána.
Ajánlott névnap: Április 24.

Bojta

A Bojta török baj szóból származó régi magyar személynév, jelentése: gazdag. A név eredeti formája Baj, Boj volt, a Bojta ennek kicsinyítőképzős változata. Rokon nevek: Vajta, Baján, Vajk.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bojtor

Bojtorján

A Bojtorján régi magyar eredetű férfinév, valószínűleg a Bojtor férfinév alakváltozata.
Ajánlott névnap: Szeptember 18.

Bökény

Boldizsár

A Boldizsár babilóniai eredetű férfinév, a Baltazár magyaros formája.
Ajánlott névnap: Január 06.
Név gyakorisága: Megtekintés

Boleszláv

A Boleszláv szláv eredetű férfinév, jelentése: több + dicsőség.
Ajánlott névnap: December 14.

Bolivár

A Bolivár dél-amerikai eredetű férfinév, Simón Bolívar családnevéből származik.
Ajánlott névnap: Február 18.

Bolyk

A Bolyk ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: bika. Anonymus az erdélyi Gyula fiát illeti e névvel.
Ajánlott névnapok: Október 12., December 01.

Bonaventúra

A Bonaventúra latin eredetű férfi név, jelentése: jó jövendő.
Ajánlott névnap: Július 15.

Böngér

A Böngér kun-magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Május 12.

Bongor

Bonifác

A Bonifác férfinév a latin homo boni fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifatius férfinévre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike.

Bónis

A Bonifác férfinév becenevéből önállósult.

Borbás

A Barabás név régi magyar alakváltozata.
Ajánlott névnap: Február 19.

Borisz

A Borisz szláv (orosz, bolgár) eredetű férfinév, jelentése: harcos.
Ajánlott névnapok: Május 02., Július 24., Szeptember 15.

Boroszló

A Boroszló szláv eredetű férfinév, a Bratislav magyar változata.
Ajánlott névnap: December 14.

Bors

A Bors régi Árpád-korabeli férfinév. Jelentése: kicsi , Bors-Turán: kis sólyom. Bors vezér volt Borsod vármegye névadója.
Ajánlott névnapok: Január 12., Március 11.

Borsa

A Borsa magyar eredetű férfinév, jelentése: bors. Női párja a Borsika.
Ajánlott névnapok: Január 12., Március 11.

Botár

A Botár magyar eredetű férfinév, jelentése: bot.
Ajánlott névnap: Január 27.

Botond

A Botond régi magyar személynévből származik. Valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése: botos azaz buzogányos harcos.
Ajánlott névnapok: Március 23., Május 16., Július 28.
Név gyakorisága: Megtekintés

Bottyán

A Bottyán régi magyar személynév, az eredete bizonytalan, talán a buzogány jelentésű bot szó kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnap: Január 25.

Bozsidár

A Bozsidár szláv eredetű férfinév, jelentése: isten + ajándék.
Ajánlott névnap: November 09.

Bozsó

A Bozsó szláv eredetű férfinév, valószínűleg -ó kicsinyítőképzős rövidülés, jelentése bizonytalan. Női párja: Bozsóka.
Ajánlott névnap: November 09.

Brendon

A Brendon kelta eredetű férfinév, jelentése: a tüzes hegy lakója.Női megfelelője: Brenda.
Ajánlott névnapok: Július 07., November 20.
Név gyakorisága: Megtekintés

Brútusz

A Brútusz latin eredetű férfinév, jelentése: nehézkes, esetlen, együgyű.
Ajánlott névnapok: Február 02., Március 04.

Buda

A Buda régi magyar személynév. Keresztnévként a 19. században újították fel. Magyar eredetű férfinév. Atilla hun nagyfejedelem testvérét nevezték Budának. Jelentése: Öreg ember.
Ajánlott névnapok: Február 19., Április 03., Május 19.

Bulcsú

A Bulcsú magyar eredetű régi magyar személynév. Bulcsú vezér a X. századi magyar seregek egyik vezére. A Bulcsú vezette seregek hadjáratai felülmúlták Hannibál és Nagy Sándor csatáit is. Több nyelven beszélt és európai hírű uralkodó hadvezér volt egyedüli bejárással a pápához. Több mai katonai egyetemen oktatják a stratégiáját. Az augsburgi csatában tőrbe csalták a germánok és végzetes vereséget szenved. Feltehetően a Kál nemzetség leszármazottja.
Név gyakorisága: Megtekintés