Férfinevek

magyar
A Á B C Cs D E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V Z Zs

Összetett keresés Kinyit

B

Babócsa

Koppány egyik árván maradt fia. A másik Berzence. Berzence és Babócsa állt bosszút Szent István fián,Imrén apjuk halála miatt.

Bács

A Bács ómagyar eredetű férfinév, egykori méltóságnév.

Bacsó

A régi magyar személynév, a Bács kicsinyítőképzős változata.

Baján

A Baján magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. Rokon nevek: Bojta, Vajta, Vajk.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bajcsa

A Baján név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bajka

A Baján név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Április 24., December 20.

Bajnok

A Bajnok magyar eredetű férfinév, eredeti jelentése: bajvívó, harcos.
Ajánlott névnapok: Március 04., Június 24.

Bakács

Régi magyar férfinév, valószínűleg a Bak szó kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnap: Október 07.

Baksa

A Baksa régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően az Isten jelentésű Bog névelem származéka. Egyesek szerint török származású név, mások szerint a magyar bak szóval van kapcsolatban; azonban ezek a feltevések nem megalapozottak.
Ajánlott névnapok: Március 29., Október 07.

Bakta

A Baksa név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Március 29., Október 07.

Balár

A Balár régi magyar személynév, ami valószínűleg az ótörök bala szó származéka, melynek jelentése: kicsiny fióka.
Ajánlott névnap: Január 24.

Balmaz

A Balmaz magyar eredetű férfinév, jelentése: nem létező.
Ajánlott névnap: Február 03.

Balog

A Balog ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése: balkezes.

Bán

A Bán ősi magyar eredetű férfinév. A bánok voltak a királyi biztosok, megyefőnökök, a jelentése is erre utal: határvidék kormányzója. A mongol, török, avar és kirgiz nyelvben is gazdag jelentéssel bír. Kimutatható, hogy a bán-pán szavak a rovásírással írt nap szavunk megfordított olvasatai.
Ajánlott névnapok: Február 12., Június 05., Augusztus 28.

Bánk

A Bánk a régi magyar Bán névből ered, ez utóbbi viszont a bán méltóságnévből. A képzés -k kicsinyítő képzővel történt.

Bános

Régi magyar személynév, a Bán kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnapok: Január 24., Április 16.

Barakon

A Barakon magyar eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.
Ajánlott névnapok: Augusztus 13., Augusztus 22.

Barakony

A Barakony magyar eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.
Ajánlott névnapok: Augusztus 13., Augusztus 22.

Barancs

A Barancs régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően Barabás név kicsinyítőképzős származéka, de van olyan elképzelés is miszerint az ótörök bar szótő származéka, ennek a jelentése: megy, jár.
Ajánlott névnap: Március 29.

Barna

A Barna ómagyar-arámi eredetű férfinév. Jelentése: a vigasztalás fia. (A bar- képző az arámiban fiút jelent, ám az utótag jelentését egyesek vitatják). Rokon nevek: Barnabás, Borbás. (Ne tévesszük össze az eltérő eredetű Barabás férfinévvel!).
Ajánlott névnap: Június 11.

Barnabás

A Barnabás a Barna férfinév alakváltozata.
Ajánlott névnap: Június 11.

Barót

A Barót magyar eredetű férfinév, jelentése: úr, medve, menyét, nyest.
Ajánlott névnapok: Július 15., Július 16.

Bars

A Bars magyar eredetű férfinév, jelentése: bors.
Ajánlott névnapok: Január 30., Július 28.

Batbaján

Batbaján, Kürt legidősebb fia volt, aki népével az Azovi tengertől keletre maradt.

Bató

A Bató Bizonytalan eredetű régi magyar név, ami lehet a Bata személynév származéka, amely esetleg a báty szóból ered, esetleg a bot szóval függ össze, de származhat a germán Botho, Bodo névből is. Ez utóbbinak a jelentése: parancsoló, úr.
Ajánlott névnapok: Június 17., Július 31., November 02.

Bátony

Régi magyar személynév, a Bát név kicsinyítő képzős származéka. Jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Január 26., Június 15.

Bátor

A Bátor magyar eredetű férfinév régi személynévből származik, jelentése megegyezik a bátor melléknévvel.
Ajánlott névnap: Február 27.

Becse

A Becse magyar eredetű férfinév és női név, jelentése: kánya.
Ajánlott névnapok: Április 24., Szeptember 30.

Bedeg

Bedő

A Bedő magyar eredetű férfinév, az ismeretlen eredetű Bed név származéka, esetleg a Benedek névből származik.
Ajánlott névnapok: Május 25., Október 16.

Bekény

A Bekény ősi magyar eredetű férfinév, sűrű cserjével benőtt dombvidéket jelent. A magyarok őstörténetében a Fekete-tengernél töltött időszakból származó tulajdonnév. Más források szerint meddő, terméketlen.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Békés

A Békés magyar eredetű férfinév, jelentése: béke.
Ajánlott névnapok: Május 14., Július 10., Október 07.

Bekő

Régi magyar személynév, vagy az ismeretlen eredetű Bek név -ő kicsinyítőképzős származéka, vagy több Be- kezdetű név régi becézője.
Ajánlott névnapok: Március 21., December 29.

Béla

A Béla név bizonytalan eredetű, jelentésére több magyarázat született. Amennyiben a magyar eredetet vizsgáljuk, úgy valószínűleg a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. A Béla lehet török eredetű is, ebben az esetben jelentése: előkelő. A középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a XIX. században került elő újra, korábban csak Árpád-házi királyaink nevében fordult elő. Népszerűsége az utóbbi években csökkent.
Ajánlott névnap: Április 23.

Belár

Belend

Beléndek

A Belend kicsinyítő képzős változata.

Bendegúz

A Bendegúz hun eredetű férfinév, a mondák szerint Atilla (hun uralkodó) apja volt.

Benkő

A Benkő régi magyar eredetű férfinév, a Benedek alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 16., Március 11.

Bere

Régi magyar név, valószínőleg valamelyik Ber- kezdetű név becézőjéből származik. Török eredetűnek is tartják, jelentése: adomány, ajándék.
Ajánlott névnap: Augusztus 14.

Berke

Berkeny

Berzenc

Berzence

A Berzence régi magyar eredetű férfinév. Koppány árván maradt fia, jelentése: berzenkedő, állandóan ellent mondó.
Ajánlott névnap: Október 13.

Berzsián

A Berzsián magyar eredetű férfi év, Lázár Ervin névalkotása (Berzsián és Dideki).
Ajánlott névnap: Augusztus 24.

Bese

A Bese magyar eredetű férfinév, jelentése: karvaly, kánya.
Ajánlott névnapok: Június 30., Október 27.

Beszded

Bicske

Bihar

Bikács

Bikács nembéli Bikács ispán neve. A "bika" szó kicsinyítő képzős (?) alakja. Török megfelelője a bog = bika szóból származó Boğaç, ill. Buğaç.

Bodó

Régi magyar személynév, valószínűleg a Bodomér rövidülése, illetve a Bod -ó kicsinyítőképzős alakja.
Ajánlott névnap: Február 02.

Bódog

A Bódog régi magyar férfinév. Jelentése: gazdag, boldog.

Bodomér

A Bodomér régi magyar férfinév. Valószínűleg a szláv Budimir személynévből származik. A Budimir elemeinek a jelentése: lenni + béke.
Ajánlott névnap: December 21.

Bodony

A Bodony magyar eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.
Ajánlott névnap: Augusztus 30.

Bodor

A Bodor magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.
Ajánlott névnapok: Október 04., November 19.

Bogát

Bogát magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. női párja: Bogáta.
Ajánlott névnap: Szeptember 15.

Bojtorján

A Bojtorján régi magyar eredetű férfinév, valószínűleg a Bojtor férfinév alakváltozata.
Ajánlott névnap: Szeptember 18.

Bökény

Bokor

Bölcs

Bolyk

A Bolyk ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: bika. Anonymus az erdélyi Gyula fiát illeti e névvel.
Ajánlott névnapok: Október 12., December 01.

Bongor

Borocs

A Borocs magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnapok: Május 02., Július 24., Szeptember 15.

Bors

A Bors régi Árpád-korabeli férfinév. Jelentése: kicsi , Bors-Turán: kis sólyom. Bors vezér volt Borsod vármegye névadója.
Ajánlott névnapok: Január 12., Március 11.

Borsa

A Borsa magyar eredetű férfinév, jelentése: bors. Női párja a Borsika.
Ajánlott névnapok: Január 12., Március 11.

Borsod

Börzsöny

Bóta

A Bóta magyar eredetű férfinév. Sáta és Bóta regéjében szerepel.
Ajánlott névnap: Január 18.

Botár

A Botár magyar eredetű férfinév, jelentése: bot.
Ajánlott névnap: Január 27.

Botond

A Botond régi magyar személynévből származik. Valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése: botos azaz buzogányos harcos.
Ajánlott névnapok: Március 23., Május 16., Július 28.

Bulcsú

A Bulcsú magyar eredetű régi magyar személynév. Bulcsú vezér a X. századi magyar seregek egyik vezére. A Bulcsú vezette seregek hadjáratai felülmúlták Hannibál és Nagy Sándor csatáit is. Több nyelven beszélt és európai hírű uralkodó hadvezér volt egyedüli bejárással a pápához. Több mai katonai egyetemen oktatják a stratégiáját. Az augsburgi csatában tőrbe csalták a germánok és végzetes vereséget szenved. Feltehetően a Kál nemzetség leszármazottja.

Busa

Buzád

A Buzád magyar eredetű férfinév, jelentése: búza. Rokon neve: Buzát.
Ajánlott névnapok: Április 30., Október 14., December 08.

Buzát

A Buzát magyar eredetű férfinév, jelentése: búza. Rokon neve: Buzád.
Ajánlott névnapok: Április 30., Október 14., December 08.