Férfinevek

A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

E

Ebes

Ecseg

Ecsellő

Ecser

Ed

Anonymus szerint Ed volt az akkori magyarok vezére, Ugek (Ügyek) apja, Álmos dédapja.

„[…]ezért hívták őt magát Álmosnak, ki volt Eleud, ki volt Ugek, ki volt Ed, ki volt Csaba, ki volt Etele fia[…]”.

Edbert

Az Edbert angol eredetű férfinév, jelentése: kedvező, előnyös, sikeres.
Ajánlott névnapok: Március 12., Április 24.

Edekon

Edelény

Régi magyar Edelin személynév újabb alakja.
Ajánlott névnap: Január 31.

Edelényd

Az Edelény férfinév alakváltozata.

Edgár

Az Edgár férfinév germán (angolszász) eredetű, jelentése: birtok, vagyon + dárda.
Ajánlott névnapok: Július 08., Szeptember 10., Október 13.

Edizon

Az Edizon angol eredetű férfinév, jelentése: Ádám leszármazottja.

Edmond

Az Edmund alakváltozata.
Ajánlott névnapok: November 16., November 20.

Edömér

Az Edömér kun - magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnapok: Január 14., Február 24.

Edvárd

Az Edvárd germán (angolszász) eredetű férfinév, jelentése birtok, vagyon + őrzés, védelem. Női párja: Edvarda.
Ajánlott névnapok: Március 18., Október 13.

Edvin

Az Edvin germán (angolszász) eredetű férfinév, jelentése birtok, vagyon + barát. Női párja: Edvina.
Ajánlott névnapok: Október 04., Október 12.

Egbert

Az Egbert germán eredetű férfinév, jelentése: kard + fényes, híres. Női változata: Egberta.
Ajánlott névnapok: Március 12., Április 24.

Egmont

Az Egmont germán eredetű férfinév, jelentése: kard + védelem.
Ajánlott névnap: Április 24.

Egon

Az Egon germán eredetű férfinév, amely az Ecke- és Egin- kezdetű neveknek, főként az Eckehard névnek az önállósult rövidülése. Az Eckehard név elemeinek a jelentése: kard(hegy) és erős, merész.

Ekese

Eldon

Az Eldon német eredetű férfinév, jelentése: tekintélyes.

Eldvin

Az Eldvin angol eredetű férfinév, jelentése: bölcs barát, tanácsadó.

Eleazár

Az Eleazár héber eredetű férfinév, jelentése: Istentől megsegített.

Elek

Az Elek vitatott eredetű név. Egyes vélemények szerint az ismeretlen eredetű Velek névből származik, melynek jelentése: védő.
Ajánlott névnapok: Február 11., Február 17., Július 17.
Név gyakorisága: Megtekintés

Eliél

Elígiusz

Az Elígiusz latin eredetű férfinév, jelentése: kiválasztott.
Ajánlott névnap: December 01.

Elihu

Az Elihu héber eredetű férfinév, jelentése: Isten az Úr.

Elizeus

Az Elizeus héber eredetű férfinév, jelentése: Isten segített.
Ajánlott névnap: Június 14.

Ellek

Elmár

Az Elmár a germán Adalmar, Adelmar vagy Eilmar nevekből származik. Jelentése nemes vagy kard + híres.
Ajánlott névnap: Május 29.

Elmó

Az Elmár német eredetű rövidülése.
Ajánlott névnap: Július 29.

Előd

Az Előd ősi magyar férfinév, amelynek jelentése ős vagy elsőszülött. Második Honfoglaló vezérünk viselte e nevet.

Elton

Az Elton angol eredetű férfinév, jelentése: régi, ősi faluból való.
Ajánlott névnapok: Február 16., Július 20., Augusztus 20.

Emánuel

Az Emánuel férfinév a héber Immanuél (עמָּנוּאֵל Immánúél) névből ered. Jelentése: „velünk az Isten”. Női párja: Emanuéla.
Ajánlott névnap: Március 26.

Emma

Az Emma női név germán eredetű, alakváltozataival, az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből származik, más feltevések szerint a germán hermion néptörzs nevéből ered. Irmin a háború germán istene, vagy a zivatar démona. Nevének jelentése egyes források szerint: nagyság. Az Emma egyben az Erm-, Irm- kezdetű nevek rövidülése is.
Név gyakorisága: Megtekintés

Emőd

Az Emőd talán a legfurcsább jelentésű magyar férfinév, ugyanis jelentése: anyácskád. (Vesd össze a csecsemőszóval, amely szintúgy az anyai szoptatásra utal.) Valószínűleg hangalakja miatt lett mégis férfinév.

Emődös

E név körül aránylag nagy egyetértés van. Régi magyar név, a hagyományos éretlemezés szerint jelentése: kisded, csecsemő.
Ajánlott névnap: Február 17.

Encsi

Endre

Az Endre az András férfinév magyar alakváltozata. Az Endre a magyarországi latin Endreas névváltozatból vagy a német Endres, Enders névformából származik.
Ajánlott névnapok: Július 17., November 30.
Név gyakorisága: Megtekintés

Engelbert

Az Engelbert germán eredetű férfinév, a szóösszetétel első eleme az angil, angel törzsnév, a második részének jelentése fényes, híres.
Ajánlott névnapok: Július 10., November 07.

Engelhard

Az Engelhard germán eredetű férfinév, első eleme a az angil, angel törzs nevéből ered, a második elem jelentése erős, merész.
Ajánlott névnap: Március 12.

Ennedzur

Ennedzur egy Hun fővezér volt.

Enzó

Az Enzó olasz eredetű férfinév, a Lorenzo (olaszul Lőrinc) rövidített változata.
Ajánlott névnapok: Július 21., Augusztus 10., Szeptember 05.

Eörs

Az Eörs magyar eredetű férfinév, jelentése: ember, férfi, hős.
Ajánlott névnapok: Július 14., Szeptember 30.

Erazmus

Az Erazmus görög eredetű név, jelentése szeretett, óhajtott (vagy szeretetreméltó).
Ajánlott névnap: Június 02.

Erhard

Az Erhard férfinév germán eredetű. Elemeinek jelentése: becsület és erős, merész.
Ajánlott névnapok: Január 08., Április 09.

Ermin

Az Ermin német eredetű férfinév, jelentése: nemes harcos.

Ernák

A Ernák Attila hun uralkodó második fiának neve, aminek a helyes olvasata Irnik vagy Irnek lenne. Valószínűleg a germán Arnold név Ernke, Erne változatából való, de származtatják a török nyelvből is, jelentése ez esetben férfi.
Ajánlott névnap: Március 25.

Ernakh

Ernakh vagy Irnek Atilla fejedelem fiának a neve. Atilla halála után Ernakh lett a Hunok vezére. 453-503-ig uralkodott.
Ajánlott névnap: Március 25.

Erneszt

Az Erneszt germán eredetű név, aminek a mai angol formája Ernest, német változata pedig az Ernst. Jelentése komolyság, erény. Női párja: Erneszta.

Ernő

Az Ernő férfinév a magyar nyelvújításkor a német eredetű Ernest névből keletkezett -ő kicsinyítőképzővel.
Név gyakorisága: Megtekintés

Ernye

IV.Béla királyunk két híres lovagja: Tomaj fia Dénes és Ákos fia Ernye A két lovag vágta át a tatárokon a királyt és kísérte Trau váráig.
Ajánlott névnap: Március 25.

Erős

Az Erős egy régi magyar személynév. Kedvelt volt az Árpád-korban, főleg az alsóbb néposztálynál.
Ajánlott névnapok: Február 09., Május 18.

Ervin

Az Ervin germán eredetű férfinév, jelentése had(sereg)+barát. A név első eleme több germán szóból is származhat, amiknek a jelentése lehet még becsület, örökség, vadkan. Női párja: Ervina.
Ajánlott névnapok: Április 25., Április 26., December 24.
Név gyakorisága: Megtekintés

Eszlár

Esztár

Ete

Az Ete magyar eredetű férfinév, jelentése: a hetedik gyermek.
Ajánlott névnapok: Augusztus 01., Augusztus 17.

Etil

Etre

Az Etre régi magyar személynév, valószínűleg a germán Etter névből származik, aminek a jelentése határ + kerítés.
Ajánlott névnapok: Március 10., Június 02.

Eugén

Az Eugén férfinév a görög Eugenész illetve latin Eugenius név német rövidüléséből ered. Jelentése: előkelő, nemes származású. Magyar alakváltozata az Ödön. A Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Női párja: Eugénia.

Eutim

Az Eutim görög eredetű férfinév, jelentése: jóakaratú. Női párja: Eutímia.
Ajánlott névnapok: Január 20., Március 11.

Evariszt

Az Evariszt görög eredetű férfinév, jelentése: nagyon erős.
Ajánlott névnap: Október 26.

Everard

Az Everard germán eredetű angol férfinév, a jelentése vadkan + erős, merész.
Ajánlott névnap: Április 25.

Ezékiás

Ezékiás, más írásmóddal Hiszkija (héberül: Hizkijáhu ['erősségem az Úr'], görögül: Ἐζεκίας [Ezékiás] a Septuagintában, latinul: Ezechias), (Kr. e. 739 k. – Kr. e. 687) Júda társkirálya Kr. e. 729-től, királya Kr. e. 716-tól haláláig, Kr. e. 697-től fiával, Manasséval együtt uralkodott.. Az asszír fennhatóság alatt uralkodva megkísérelte az asszírok kultuszával szemben a zsidó vallási hagyományokat érvényesíteni, és bizonyos mértékű politikai függetlenséget szerezni. Tevékenységére a Dávid aranykora iránti nosztalgia nyomta rá a bélyegét. Uralkodásának idejére esik Szin-ahhé-eriba hadjárata Jeruzsálem ellen.

Ezékiel

Az Ezékiel héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.
Ajánlott névnapok: Április 10., Április 19.

Ezra

Az Ezra héber eredetű férfinév, jelentése: segítő.