Férfinevek

Surány
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

S

Surány

A Surány magyar eredetű férfinév, egykori méltóságnév.
Ajánlott névnapok: Január 22., Január 24.

Sába

Sád

Sajó

Régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Április 02.

Salló

Salómé

Sámson

A Sámson héber eredetű férfinév, jelentése: a Nap fia.
Ajánlott névnap: Június 27.

Sáp

Sáron

A Sáron egy földrajzi névből, egy palesztinai tengerparti síkság nevéből származik, aminek az eredete és jelentése bizonytalan.
Ajánlott névnap: Január 19.

Sáta

A Sáta magyar eredetű férfinév. Szerepel a Sáta és Bóta regéjében.
Ajánlott névnap: Október 26.

Saul

A Saul héber eredetű férfinév, jelentése: kért, kiesdeklett.
Ajánlott névnapok: Január 25., Október 20.

Sebastian

Sebes

A Sebők név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 20., December 30.

Sebestyén

A Sebestyén a latin Sebastianus név rövidülésének magyaros alakja, jelentése Szebaszte (latinosan: Sebastia) városából való. A város eredeti neve Szamaria volt, amit Augustus császár tiszteletére változtattak meg, a görög eredetű Szebaszte városnév jelentése ugyanis, akárcsak a császár nevéé: magasztos, fennkölt.
Ajánlott névnap: Január 20.
Név gyakorisága: Megtekintés

Sebők

Régi magyar név, jelentése vitatott, lehet: sebes, gyors. Alaktálvozatok: Sebős, Sebő, Sebes. Sebős néven a történelemben szerepet játszot Buda fia, aki 1038 előtt Gizella királyné megbízásából kiszúrta Vazul szemeit, és fülébe ólmot öntött.
Ajánlott névnapok: Január 20., December 30.

Sebős

Sedékiás

A Sedékiás héber eredetű férfinév, jelentése: Isten igazsága.
Ajánlott névnap: Január 20.

Sejbán

Sejma

Selden

Selton

Semjén

A Semjén férfinév a Simeon név régi magyar változata. Rokon nevek: Simon, Simeon.
Ajánlott névnap: Október 08.

Senyő

Seremás

Sharon

Silás

A Silás latin eredetű férfinév, jelentése: kívánt, kért.
Ajánlott névnap: Július 13.

Sobor

Söjtör

Solt

A Solt régi magyar férfinév, amely török méltóságnévből ered. Későbbi alakváltozata: Zsolt.
Ajánlott névnap: Március 13.

Solymár

A Solymár magyar eredetű férfinév, jelentése: solymász.
Ajánlott névnap: Szeptember 25.

Sólyom

A Sólyom magyar eredetű férfinév, jelentése:sólyom(madár).
Ajánlott névnap: Szeptember 25.

Som

A Som a som növény nevéből származó régi magyar személynév.
Ajánlott névnapok: Július 03., Szeptember 16.

Soma

Név gyakorisága: Megtekintés

Somló

Somodor

Somogy

A Somogy ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: somfás, somfát birtokló.
Ajánlott névnap: Április 17.

Sormás

Stefán

Név gyakorisága: Megtekintés

Sudár

A Sudár magyar eredetű férfinév, jelentése: sudár, karcsú. Újabb keletű névalkotás. női párja a Sudárka.
Ajánlott névnapok: Március 15., Június 18.

Sugár

A Sugár újabb névalkotás a sugár szóból.
Ajánlott névnapok: Március 20., Augusztus 12.

Sügetér

A Sügetér régi magyar eredetű férfinév, jelentése valószínűleg összefüggésben van a sügér szóval.

Sükösd

A Szixtusz név régi magyar alakváltozata.

Süllő

Sümeg

Sur

Surány

A Surány magyar eredetű férfinév, egykori méltóságnév.
Ajánlott névnapok: Január 22., Január 24.

Surd

A Surd régi magyar személynév, valószínűleg a Surány becenevéből önállósult. A Surány név valószínűleg egy ótörök méltóságnévből ered, aminek a lehetséges jelentése herceg, de származhat egy sógor jelentésű szláv szóból (Suran) is.
Ajánlott névnapok: Január 22., Január 24.

Suroró

Sz

Szabír

A Szabír ősi magyar-hun eredetű név, valószínűleg a Szabolcs alakváltozata.

Szabó

Ősi magyar eredetű személynév, jelentése: szabó. Egyes források szerint a Honfoglalás korában élt egy szabó mester, aki e nevet viselte, tőle származik a Szabó család. Később ez a név családnévvé vált.

Szabolcs

Magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Július 17., Július 28., Szeptember 19.
Név gyakorisága: Megtekintés

Szada

Szajol

Szakocs

Szalárd

Szaléz

A Szaléz férfinév Szalézi Szent Ferenc előnevéből ered, amely a származási helyére utal.
Ajánlott névnapok: Január 24., Január 29.

Szalók

A Szalók magyar eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg balkezes.
Ajánlott névnapok: Január 24., Január 29., Május 17.

Szalvátor

A Szalvátor latin eredetű férfinév, a jelentése megváltó, üdvözítő.
Ajánlott névnap: Március 18.

Szalviusz

A Szalviusz latin eredetű férfinév, jelentése: sértetlen, ép. Női párja: Szalvia.
Ajánlott névnap: Október 28.

Szamanta

A Szamanta az Amerikai Egyesült Államokból származó angol név. Valószínűleg héber eredetű, a jelentése hallgató, engedelmes, de más feltevés szerint hindu eredetű, a jelentése ebben az esetben végtelen magányosság.
Ajánlott névnapok: Február 06., Október 26.

Szamira

A Szamira bizonytalan eredetű olasz név, talán az arab sami szó származéka, aminek a jelentése: aki (meg)hallgat.
Ajánlott névnapok: Február 26., Október 26.

Számó

Szani

Szaniszló

A Szaniszló a szláv Stanislav férfinévből származik, jelentése: állhatatosság, szilárdság + dicsőség.
Ajánlott névnapok: Április 11., Május 07., November 13.

Szantána

Szapár

Szatmár

A Szatmár régi magyar személynév, talán a török sat- szóból ered, aminek a jelentése: elad, kereskedik.
Ajánlott névnap: Április 11.

Szebáld

A Szebáld germán eredetű férfinév, jelentése: győzelem + merész.
Ajánlott névnap: Augusztus 19.

Szebasztian

Név gyakorisága: Megtekintés

Szebasztián

A Sebestyénnek a latin eredetihez közel álló alakja.
Ajánlott névnap: Január 20.
Név gyakorisága: Megtekintés

Szecső

Régi magyar személynév, jelentése kiválasztott.
Ajánlott névnap: Március 01.

Székely

Szelemér

A Szelemér régi magyar személynév, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered, jelentése: ivadék, sarj, leszármazott.
Ajánlott névnapok: Február 08., Július 17., Szeptember 12.

Szeléndek

Ajánlott névnap: November 07.

Szelestény

A Szelestény régi magyar személynév, amit a 19. században a Celesztin névvel azonosítottak. Valószínűleg azonban szláv eredetű, és a jelentése talán falu lakója, falusi.
Ajánlott névnap: Szeptember 12.

Szelim

A Szelim héber eredetű arab névből származik; arabul eredetileg سليم – Salīm, magyarosan Szalím. Jelentése: ép, sértetlen, biztonságban lévő.
Ajánlott névnap: Szeptember 28.

Szemere

A Szemere magyar eredetű férfinév, jelentése: szemecske, kistermetű, rontó, pusztitó.
Ajánlott névnapok: Február 23., Május 26.

Szenta

A Kreszcencia vagy a magyarban nem használt Vincenta név beceneve a német nyelvben.
Ajánlott névnapok: Április 07., Június 15.

Szepes

Szeráf

A Szeráf a héber eredetű latin Seraphinus név német rövidüléséből ered, a jelentése tündöklő, égi (vagy nemes)
Ajánlott névnap: Október 02.

Szerafin

A Szerafin héber - német eredetű férfinév, jelentése: tündöklő, nemes. Női párja: Szerafina.
Ajánlott névnap: Október 12.

Szervác

A Szervác a latin Servatius név rövidülése, a jelentése: a megmentett.
Ajánlott névnap: Május 13.

Szevér

A Szevér a latin Severus férfinévből ered, annak rövidülése, a jelentése: komoly, szigorú.
Ajánlott névnapok: Január 08., Február 01.

Szeveréd

A Szeveréd régi magyar személynév, valószínűleg a germán eredetű Sigfrid névből önállósult.
Ajánlott névnap: Február 15.

Szeverin

A latin Severinus családnévből ered, ami a Severus (magyarul Szevér) továbbképzése.
Ajánlott névnapok: Január 08., Október 23.

Szidor

Az Izidor szláv alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 15., Január 16.

Szigfrid

A Szigfrid a germán eredetű Siegfried névből ered, a jelentése: győzelem + béke.
Ajánlott névnapok: Február 15., Augusztus 22.

Sziglind

A Sziglind germán eredetű német névből származik, jelentése: győzelem + hársfából készült pajzs.
Ajánlott névnap: Január 07.

Szigmund

Szilágy

Szilamér

A Szilamér magyar eredetű férfinév, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered, jelentése: "ivadék, sarj, leszármazott, szülött, utód".
Ajánlott névnap: Február 08.

Szilas

A Szilas magyar eredetű férfinév, jelentése: szilfa.
Ajánlott névnap: Július 13.

Szilveszter

A Szilveszter latin eredetű férfi név, jelentése: erdei, erdőben élő férfi. Női párja: Szilvesztra.
Ajánlott névnapok: November 26., December 31.
Név gyakorisága: Megtekintés

Szilvió

A Szilviusz olasz változata.
Ajánlott névnap: November 03.

Szilviusz

Szilviusz latin eredetű férfinév, a silva szó származéka, aminek a jelentése: erdő. Női párja: Szilvia.
Ajánlott névnap: November 03.

Szindbád

A Szindbád ind eredetű férfinév, az Ezeregyéjszaka meséi című arab mesegyűjtemény egyik hőse.
Ajánlott névnap: Július 25.

Szíriusz

A Szíriusz a latin Syrius férfinévből ered, a jelentése: szír, szíriai.
Ajánlott névnap: Január 22.

Szittya

Rendkívűl régi magyar névnek számít, a szkíta népnév változata. A szittyák vagy szkíták Hérodotosz szerint Schytia lakói, a királyi szkítáknak engedelmeskedő, vitéz, harcias nép.
Ajánlott névnap: Május 13.

Szofron

A Szofron görög eredetű férfinév, jelentése: okos, megfontolt. Női párja: Szofrónia.
Ajánlott névnap: Március 11.

Szókratész

Szolón

A Szolón az ókori görög államférfi, Szolón nevéből vált keresztnévvé.
Ajánlott névnapok: Május 17., November 13.

Szömöre

A Szömöre magyar eredetű férfinév, a Szemere alakváltozata. Jelentése: szemecske, kistermetű, rontó, pusztító.
Ajánlott névnapok: Február 23., Május 26.

Szőny

Szórád

A Szórád szláv eredetű régi magyar személynév. A Szent István korában Magyarországra érkezett lengyel hitvallónak, Remete Szent Andrásnak az eredeti, latinosan Zoeardus formában írt nevéből ered. III. Béla király jegyzője szerint Árpád fejedelem egyik vezérének neve, utónévként innen újították fel a 19.században.
Ajánlott névnapok: Július 13., Július 17.

Szörénd

A régi magyar személynév, a Szörény -d kicsinyítőképzős származéka.
Ajánlott névnapok: Január 08., Október 23.

Szörény

A Szörény magyar eredetű férfinév, jelentése: szeretett.
Ajánlott névnapok: Január 08., Október 23.

Szovárd

A Szovárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Szovárd, Zuárd, Zovárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze.
Ajánlott névnap: Június 17.

Szovát

A Szovát szláv eredetű régi magyar személynév, ami valószínűleg a Szvat- elemet tartalmazó szláv nevekkel függ össze, aminek a jelentése ma szent de régen azt jelentette erős, hatalmas. Más magyarázat szerint a Szórád, Szólát név alakváltozata.
Ajánlott névnap: Július 13.

Sztaniszláv

Szubotáj

Szúdak

Szulikó