Férfinevek

S��lyom
A Á B C Cs D E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V Z Zs

Összetett keresés Kinyit

S

Sád

Sajó

Régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Április 02.

Salló

Sáp

Sáta

A Sáta magyar eredetű férfinév. Szerepel a Sáta és Bóta regéjében.
Ajánlott névnap: Október 26.

Sebes

A Sebők név alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Január 20., December 30.

Sebestyén

A Sebestyén a latin Sebastianus név rövidülésének magyaros alakja, jelentése Szebaszte (latinosan: Sebastia) városából való. A város eredeti neve Szamaria volt, amit Augustus császár tiszteletére változtattak meg, a görög eredetű Szebaszte városnév jelentése ugyanis, akárcsak a császár nevéé: magasztos, fennkölt.
Ajánlott névnap: Január 20.

Sebő

Sebők

Régi magyar név, jelentése vitatott, lehet: sebes, gyors. Alaktálvozatok: Sebős, Sebő, Sebes. Sebős néven a történelemben szerepet játszot Buda fia, aki 1038 előtt Gizella királyné megbízásából kiszúrta Vazul szemeit, és fülébe ólmot öntött.
Ajánlott névnapok: Január 20., December 30.

Sebős

Sejbán

Semjén

A Semjén férfinév a Simeon név régi magyar változata. Rokon nevek: Simon, Simeon.
Ajánlott névnap: Október 08.

Senyő

Seremás

Sobor

Söjtör

Solt

A Solt régi magyar férfinév, amely török méltóságnévből ered. Későbbi alakváltozata: Zsolt.
Ajánlott névnap: Március 13.

Solymár

A Solymár magyar eredetű férfinév, jelentése: solymász.
Ajánlott névnap: Szeptember 25.

Sólyom

A Sólyom magyar eredetű férfinév, jelentése:sólyom(madár).
Ajánlott névnap: Szeptember 25.

Som

A Som a som növény nevéből származó régi magyar személynév.
Ajánlott névnapok: Július 03., Szeptember 16.

Soma

Somló

Somodor

Somogy

A Somogy ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: somfás, somfát birtokló.
Ajánlott névnap: Április 17.

Sormás

Sudár

A Sudár magyar eredetű férfinév, jelentése: sudár, karcsú. Újabb keletű névalkotás. női párja a Sudárka.
Ajánlott névnapok: Március 15., Június 18.

Sugár

A Sugár újabb névalkotás a sugár szóból.
Ajánlott névnapok: Március 20., Augusztus 12.

Sügetér

A Sügetér régi magyar eredetű férfinév, jelentése valószínűleg összefüggésben van a sügér szóval.

Süllő

Sümeg

Surány

A Surány magyar eredetű férfinév, egykori méltóságnév.
Ajánlott névnapok: Január 22., Január 24.

Surd

A Surd régi magyar személynév, valószínűleg a Surány becenevéből önállósult. A Surány név valószínűleg egy ótörök méltóságnévből ered, aminek a lehetséges jelentése herceg, de származhat egy sógor jelentésű szláv szóból (Suran) is.
Ajánlott névnapok: Január 22., Január 24.

Suroró

Sz

Szabír

A Szabír ősi magyar-hun eredetű név, valószínűleg a Szabolcs alakváltozata.

Szabó

Ősi magyar eredetű személynév, jelentése: szabó. Egyes források szerint a Honfoglalás korában élt egy szabó mester, aki e nevet viselte, tőle származik a Szabó család. Később ez a név családnévvé vált.

Szabolcs

Magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Július 17., Július 28., Szeptember 19.

Szada

Szajol

Szakocs

Szalárd

Szalók

A Szalók magyar eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg balkezes.
Ajánlott névnapok: Január 24., Január 29., Május 17.

Számó

Szapár

Szatmár

A Szatmár régi magyar személynév, talán a török sat- szóból ered, aminek a jelentése: elad, kereskedik.
Ajánlott névnap: Április 11.

Szecső

Régi magyar személynév, jelentése kiválasztott.
Ajánlott névnap: Március 01.

Székely

Szelemér

A Szelemér régi magyar személynév, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered, jelentése: ivadék, sarj, leszármazott.
Ajánlott névnapok: Február 08., Július 17., Szeptember 12.

Szeléndek

Ajánlott névnap: November 07.

Szelestény

A Szelestény régi magyar személynév, amit a 19. században a Celesztin névvel azonosítottak. Valószínűleg azonban szláv eredetű, és a jelentése talán falu lakója, falusi.
Ajánlott névnap: Szeptember 12.

Szemere

A Szemere magyar eredetű férfinév, jelentése: szemecske, kistermetű, rontó, pusztitó.
Ajánlott névnapok: Február 23., Május 26.

Szepes

Szeveréd

A Szeveréd régi magyar személynév, valószínűleg a germán eredetű Sigfrid névből önállósult.
Ajánlott névnap: Február 15.

Szilágy

Szilamér

A Szilamér magyar eredetű férfinév, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered, jelentése: "ivadék, sarj, leszármazott, szülött, utód".
Ajánlott névnap: Február 08.

Szilárd

A Szilárd ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése: állhatatos, szilárd. női párja: Szilárda.
Ajánlott névnapok: Március 11., Április 12., December 14.

Szilas

A Szilas magyar eredetű férfinév, jelentése: szilfa.
Ajánlott névnap: Július 13.

Szittya

Rendkívűl régi magyar névnek számít, a szkíta népnév változata. A szittyák vagy szkíták Hérodotosz szerint Schytia lakói, a királyi szkítáknak engedelmeskedő, vitéz, harcias nép.
Ajánlott névnap: Május 13.

Szömöre

A Szömöre magyar eredetű férfinév, a Szemere alakváltozata. Jelentése: szemecske, kistermetű, rontó, pusztító.
Ajánlott névnapok: Február 23., Május 26.

Szőny

Szörény

A Szörény magyar eredetű férfinév, jelentése: szeretett.
Ajánlott névnapok: Január 08., Október 23.

Szovárd

A Szovárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Szovárd, Zuárd, Zovárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze.
Ajánlott névnap: Június 17.

Szubotáj

Szúdak