Férfinevek

anyakonyvezheto
A Á B C Cs D E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V Z Zs

Összetett keresés Kinyit

K

Kaba

Régi magyar személynév. A magyar kaba közszóból származik, ez egy ragadozó madár neve volt.
Ajánlott névnap: Február 19.

Kabos

A Kabos magyar eredetű férfinév, a Jakab, Jakabos alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Február 19., December 25.

Kada

Honfoglaláskori magyar férfinév. Jelentése karó, cölöp.
Ajánlott névnap: Február 04.

Kadicsa

A Kadicsa valószínűleg török eredetű régi magyar személynév, jelentése: bolyongó, eltévedt. A lehetséges ótörök alapszó a qadiça, qaduça lehetett, ennek a származéka a név négy változata.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Kadocsa

A Kadocsa ősi magyar eredetű férfinév, a Kadicsa alakváltozata. Jelentése: tévelygő, bolyongó.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Kadosa

A Kadosa magyar eredetű férfinév, jelentése: katona. Atilla hun fejedelem első választott vezére volt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kaducsa.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Kál

A Kál magyar eredetű férfinév, jelentése: öregember.
Ajánlott névnap: November 08.

Káldor

A Káldor magyar eredetű férfinév, Vörösmarty Mihály névalkotása.
Ajánlott névnapok: Május 19., Augusztus 27.

Kálmán

A Kálmán magyar eredetű férfinév. Jelentése: maradék. Sokáig tévesen a Coloman, Kolman névvel azonosították.
Ajánlott névnap: Október 13.

Kaplon

A Kaplony alakváltozata.
Ajánlott névnap: Január 12.

Kaplony

A Kaplony magyar eredetű férfinév, jelentése: tigris.
Ajánlott névnap: Január 12.

Kapolcs

A Kapolcs régi magyar személynév. Türk eredetű, jelentése valószínűleg: kun férfi. Ismeretes Kapolcs nevű település is, amely vélhetően egy hasonló nevű kun uralkodóról kapta a nevét.
Ajánlott névnapok: Március 24., Szeptember 29.

Kara

A Kara magyar-türk eredetű férfinév, jelentése: fekete. Ibn Foszlán így említi a kazárok egyik nemzetségét is (kara kazár), akik a kabarok voltak. Konstantinosnál a hetedik magyar törzsül említett Kara, és a nyolcadiknak mondott Kaza voltaképp a Kara-Kazar törzset jelöli. Bizonyos vélekedések szerint a kara törzs Erdélyben telepedett le.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., November 08.

Karácson

A Karácson magyar eredetű férfinév, jelentése: karácsonykor született.
Ajánlott névnapok: Február 13., December 18., December 25.

Karád

A Karád magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., November 08.

Karcsa

A Karcsa magyar eredetű férfinév, jelentése: ölyv, sólyom, kánya, vércse. Rokon neve: Karsa.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., Július 08.

Kardos

A Kardos egy régi magyar férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Január 03.

Karsa

Magyar eredetű férfinév, a Karcsa alakváltozata. Jelentése: sólyom, ölyv.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., Július 08.

Kartal

A Kartal magyar eredetű férfinév, jelentése: kánya, sas.
Ajánlott névnap: Március 23.

Kászon

A Kászon hun eredetű férfinév, jelentése: savanyú víz, savanyú patak. Atilla kürtösét nevezték így.
Ajánlott névnapok: Április 24., Augusztus 13.

Keán

Keled

A Keled magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.
Ajánlott névnapok: Március 15., Május 01.

Kelemen

A Kelemen férfinév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd. női párja: Klemencia.
Ajánlott névnapok: Március 15., Április 22., November 23.

Kelemér

Kelen

A Kelen magyar eredetű férfinév, valószínüleg a Kelemen alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Március 15., Április 22., November 23.

Kemenes

A Kemenes magyar eredetű férfinév, jelentése: köves, kavicsos, kemence.
Ajánlott névnap: Augusztus 21.

Kende

A Kende magyar eredetű férfinév, mely a kende egykori méltóságnévbol származik.
A kettős fejedelemség idején a főbíró volt a kende, míg a fővezér a gyula. Az etruszkoknál ugyan ez a két rang volt a zilah és a kündü.
Ajánlott névnapok: Szeptember 01., Szeptember 25., Október 21.

Kenese

A Kenese szláv-magyar eredetű férfinév, jelentése: király birtoka.
Ajánlott névnap: Július 10.

Kenéz

Magyar-szkíta név a kelet, illetve néz szavakból ered.
Megtalálható a TAMANA világtérképeken is mint magyar helységnév, illetve magyar szkíta Héttita vonatkozás.
Ajánlott névnapok: Január 19., December 07.

Kerecsen

A Kerecsen férfinév ősi magyar eredetű. A név a magyarok nemzeti madara a Kerecsensólyom nevéből ered. Továbbá egy ősi magyar ünnep Kerecsen vagy Kerecseny neve is, melyet Álom Hava (December) 21-én tartanak a téli napfordulókor vagyis Nagyboldog asszony napján. A név jelentése: kerecsen sólyom, körben vadászó.
Ajánlott névnapok: December 05., December 20.

Keresztes

Keszi

A Keszi név ősi magyar eredetű férfinév, egyik honfoglaló törzsünket említették így. Több mai magyar település is őrzi e nevet pl.: Budakeszi, Dunakeszi. Jelentése: egy rész, darab, ez abból eredhet, hogy a honfoglaló magyarságnak egy része volt a Keszi törzs.
Ajánlott névnapok: Január 12., Június 29.

Ketel

A Ketel magyar eredetű férfinév, hasonlít a kötél szóra, innen a jelentése: vezetékló, állatot őrző.
Ajánlott névnap: Január 12.

Keve

A honfoglalásban jelentős szerepet játszó törzsi kapitányok egyike volt Keve. Ríka nevű lányát Attila vette feleségül, tehát Keve egyben Atilla apósa is volt.

A Keve hun eredetű férfinév, jelentése: kő, kövecske.
Ajánlott névnapok: Január 08., Február 22., Június 29.

Kevend

Kitán

Kocsárd

A Kocsárd régi magyar személynévből származó férfinév. Eredeti jelentése feltehetően a kocsord növény nevével függhet össze.
Ajánlott névnapok: Április 19., Május 04., Május 05., Június 07.

Kökény

A Kökény újabb névadás a kökény szóból.
Ajánlott névnap: Augusztus 01.

Kolos

A Kolos régi magyar eredetű férfinév, mely egy régi magyar nemzetségnek volt a neve.

Kolozs

A Kolos régi magyar személynév, ami a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus (magyarul Miklós) név rövidülése. Lehet, hogy a Kolozsvár helynév első eleme is a Kolos személynévből származik.

Kond

Kont

A Kont régi magyar személynév, ami az északi germán Knut, Knud névből származik. Jelentése: faj, fajta ill. előkelő származású.
Ajánlott névnapok: Július 16., Október 17.

Koppány

A Koppány régi magyar férfinév. Jelentése: nagy, győzelmes, erős, magas.

Kos

A Kósa név alaktváltozata.

Kósa

A Kósa a Ko- kezdetű személynevek régi magyar becenevéből önállósult.
Ajánlott névnapok: Szeptember 07., Szeptember 27.

Kötöny

A Kötöny magyar-hun eredetű férfinév, jelentése: lovas, lóra termett.
Ajánlott névnapok: Március 20., Augusztus 07.

Kövecs

A Kövecs ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: kő, kövecske, erős, mint a kő.
Ajánlott névnapok: Január 08., Február 22., Június 29.

Kund

Kurszán

A Kurszán türk eredetű férfinév, jelentése: keselyű.
Ajánlott névnap: November 24.

Kürt

Kürt vezér Ernakh unokája volt, aki Atilla király fiaként ismert. Atilla halála után felbomlott hun birodalomból megmaradt népeit szabaditja fel 653-ban.

Kustyán

Régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Január 21.