Férfinevek

Kürüsüly
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

K

Kürüsüly

Ősi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: December 06.

Kaba

Régi magyar személynév. A magyar kaba közszóból származik, ez egy ragadozó madár neve volt.
Ajánlott névnap: Február 19.

Kabos

A Kabos magyar eredetű férfinév, a Jakab, Jakabos alakváltozata.
Ajánlott névnapok: Február 19., December 25.

Kada

Honfoglaláskori magyar férfinév. Jelentése karó, cölöp.
Ajánlott névnap: Február 04.

Kádán

Kádár

Kadarcs

Kadicsa

A Kadicsa valószínűleg török eredetű régi magyar személynév, jelentése: bolyongó, eltévedt. A lehetséges ótörök alapszó a qadiça, qaduça lehetett, ennek a származéka a név négy változata.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Kadocsa

A Kadocsa ősi magyar eredetű férfinév, a Kadicsa alakváltozata. Jelentése: tévelygő, bolyongó.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Kadosa

A Kadosa magyar eredetű férfinév, jelentése: katona. Atilla hun fejedelem első választott vezére volt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kaducsa.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Kaducsa

A Kaducsa magyar eredetű férfinév, jelentése: bolyongó, eltévedt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kadosa.
Ajánlott névnapok: Március 10., Március 11.

Káin

A Káin héber eredetű férfinév, jelentése: szerzemény, nyereség, tulajdon; alkotó, kovács, képmás.
Ajánlott névnapok: Március 10., Május 29.

Kaján

Kajár

Kajdacs

Kajdum

Kajetán

A Kajetán a latin Gaetanus névből származik, a jelentése Gaeta városból való férfi.
Ajánlott névnap: Augusztus 07.

Kájon

Kajtor

Kájusz

A Kájusz a latin Gaius névből származik, ami esetleg egy örül, örvendezik jelentésű szóból ered.
Ajánlott névnapok: Február 05., Április 22.

Kál

A Kál magyar eredetű férfinév, jelentése: öregember.
Ajánlott névnap: November 08.

Kalán

Kalandó

Kalaznó

Káldor

A Káldor magyar eredetű férfinév, Vörösmarty Mihály névalkotása.
Ajánlott névnapok: Május 19., Augusztus 27.

Káleb

A Káleb héber eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, talán: kutya vagy elutasító.
Ajánlott névnap: Október 13.

Kálló

Kálmán

A Kálmán magyar eredetű férfinév. Jelentése: maradék. Sokáig tévesen a Coloman, Kolman névvel azonosították.
Ajánlott névnap: Október 13.
Név gyakorisága: Megtekintés

Kálnok

Kalocsa

Káloz

Kámán

A Kálmán név alakváltozata.

Kamélia

A Kamélia újabb keletű névalkotás a kamélia virágnévből, ami Kamel (Camellus) botanikus nevéből ered.
Ajánlott névnapok: Augusztus 03., Szeptember 16.

Kamill

A Kamill férfinév eredete és jelentése bizonytalan, esetleg etruszk eredetű, de egyes vélemények szerint a latin camillus szóból származik. Camillusnak hívták a rómaiak a vallási szertartásokban segédkező, nemesi származású fiúgyerekeket. A név származhat a görög gaméliosz szóból is, aminek a jelentése ünnepi. Női párja: Kamilla.
Ajánlott névnapok: Július 14., Július 18.

Kamilló

A Kamill olasz eredetű változata.
Ajánlott névnapok: Július 14., Július 18.

Kán

A Kán török eredetű régi magyar személynév, ami a kán méltóságnévből ered. Az ótörök qayan jelentése fejedelem, kagán.
Ajánlott névnapok: Március 10., Május 29.

Kandid

A Kandid a latin Candidus név rövidülése, jelentése fehér, fénylő, ragyogó. Női párja: Kandida.
Ajánlott névnap: Március 10.

Kánó

Kanut

A Kanut északi germán eredetű Knud, Knut név latinosított formájából származik, jelentése: előkelő származású.
Ajánlott névnapok: Január 19., Július 10.

Kapisztrán

A Kapisztrán férfinév Kapisztrán Szent János nevéből származik, jelentése Capestrano faluból való.
Ajánlott névnapok: Március 28., Október 23.

Kaplon

A Kaplony alakváltozata.
Ajánlott névnap: Január 12.

Kaplony

A Kaplony magyar eredetű férfinév, jelentése: tigris.
Ajánlott névnap: Január 12.

Kapolcs

A Kapolcs régi magyar személynév. Türk eredetű, jelentése valószínűleg: kun férfi. Ismeretes Kapolcs nevű település is, amely vélhetően egy hasonló nevű kun uralkodóról kapta a nevét.
Ajánlott névnapok: Március 24., Szeptember 29.

Kapos

Kara

A Kara magyar-türk eredetű férfinév, jelentése: fekete. Ibn Foszlán így említi a kazárok egyik nemzetségét is (kara kazár), akik a kabarok voltak. Konstantinosnál a hetedik magyar törzsül említett Kara, és a nyolcadiknak mondott Kaza voltaképp a Kara-Kazar törzset jelöli. Bizonyos vélekedések szerint a kara törzs Erdélyben telepedett le.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., November 08.

Karacs

Karácson

A Karácson magyar eredetű férfinév, jelentése: karácsonykor született.
Ajánlott névnapok: Február 13., December 18., December 25.

Karád

A Karád magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., November 08.

Karakó

Karancs

Karatán

Karaton

Karaton Balambér nagyfejedelem egyik fia volt, aki Balambér halála után a felbomlott Hun törzsszövetség egyik szárnyának a vezére lett 409-ben. Uldin testvére. Jelentése: napfény, napsugár.

Karcsa

A Karcsa magyar eredetű férfinév, jelentése: ölyv, sólyom, kánya, vércse. Rokon neve: Karsa.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., Július 08.

Kardos

A Kardos egy régi magyar férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Január 03.

Karion

A Karion görög eredetű férfinév, jelentése: Karia (ókori kisázsiai) tartományból való.
Ajánlott névnap: Január 12.

Kármán

A Kármán régi magyar személynév, ami valószínűleg a germán Karlmann névből származik. Jelentése: szabad (férfi), legény vagy paraszt + férfi.
Ajánlott névnap: Augusztus 17.

Kármin

A Kármin újabb keletű névadás a kármin festék- és színnévből. Ez a szó arab eredetű, és francia közvetítéssel terjedt el Európában, jelentése bíborpiros.
Ajánlott névnap: Július 16.

Károly

A Károly régi magyar személynév, a török eredetű karul, karvaly madárnévből származik. Már a középkorban azonosították azonban a germán eredetű német Karl névvel, mivel ennek a latinosított Carolus formája az -us végződés nélkül hasonlóan hangzott, mint a magyar név. A germán név jelentése: szabad (férfi), legény. Női párja: Karola.
Név gyakorisága: Megtekintés

Karsa

Magyar eredetű férfinév, a Karcsa alakváltozata. Jelentése: sólyom, ölyv.
Ajánlott névnapok: Január 16., Május 28., Július 08.

Karsaly

A Karsaly ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: sólyom.
Ajánlott névnap: Július 08.

Kartal

A Kartal magyar eredetű férfinév, jelentése: kánya, sas.
Ajánlott névnap: Március 23.

Karvaly

Régi magyar férfinév. Jelentése: karvaly, turul.
Ajánlott névnap: Június 27.

Kasszián

A Kasszián latin eredetű férfinév, jelentése: a Cassius nemzetséghez tartozó férfi. A nemzetségnév a latin cassus szóból származik, aminek a jelentése üres, hiú.
Ajánlott névnap: Augusztus 13.

Kászon

A Kászon hun eredetű férfinév, jelentése: savanyú víz, savanyú patak. Atilla kürtösét nevezték így.
Ajánlott névnapok: Április 24., Augusztus 13.

Kasztor

A Kasztor görög eredetű férfinév, jelentése: önmagát kitüntető. A latin castor szó jelentése hód.
Ajánlott névnapok: Július 07., November 08.

Káta

Név gyakorisága: Megtekintés

Katapán

A Katapán bizánci görög eredetű régi magyar személynév és nemzetségnév, jelentése: feljebbvaló (A kapitány szóval azonos eredetű).
Ajánlott névnapok: Március 28., Október 23.

Kazimír

A Kázmér név eredeti alakja, jelentése: alapít, hirdet + béke.
Ajánlott névnap: Március 04.

Kázmér

A Kázmér férfinév a lengyel eredetű Kazimír férfinév magyaros alakja.
Ajánlott névnap: Március 04.

Keán

Kecele

Kecse

Kun eredetű magyar férfinév. Jelentése: éjszaka született.
Ajánlott névnapok: Március 24., Július 20.

Kegel

Keled

A Keled magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.
Ajánlott névnapok: Március 15., Május 01.

Kelemen

A Kelemen férfinév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd. női párja: Klemencia.
Ajánlott névnapok: Március 15., Április 22., November 23.

Kelemér

Kelep

A Kelep magyar eredetű név, valószínűleg a Kelemadár, gólya szavakból ered.
Ajánlott névnap: Június 21.

Kelvin

A Kelvin ír eredetű férfinév, jelentése: keskeny folyó vidékéről származó.
Ajánlott névnap: Június 03.

Keme

Kemecse

Kemenes

A Kemenes magyar eredetű férfinév, jelentése: köves, kavicsos, kemence.
Ajánlott névnap: Augusztus 21.

Kende

A Kende magyar eredetű férfinév, mely a kende egykori méltóságnévbol származik.
A kettős fejedelemség idején a főbíró volt a kende, míg a fővezér a gyula. Az etruszkoknál ugyan ez a két rang volt a zilah és a kündü.
Ajánlott névnapok: Szeptember 01., Szeptember 25., Október 21.
Név gyakorisága: Megtekintés

Kenese

A Kenese szláv-magyar eredetű férfinév, jelentése: király birtoka.
Ajánlott névnap: Július 10.

Kenéz

Magyar-szkíta név a kelet, illetve néz szavakból ered.
Megtalálható a TAMANA világtérképeken is mint magyar helységnév, illetve magyar szkíta Héttita vonatkozás.
Ajánlott névnapok: Január 19., December 07.

Kerecsen

A Kerecsen férfinév ősi magyar eredetű. A név a magyarok nemzeti madara a Kerecsensólyom nevéből ered. Továbbá egy ősi magyar ünnep Kerecsen vagy Kerecseny neve is, melyet Álom Hava (December) 21-én tartanak a téli napfordulókor vagyis Nagyboldog asszony napján. A név jelentése: kerecsen sólyom, körben vadászó.
Ajánlott névnapok: December 05., December 20.

Kerencs

Kerény

A Kerény régi magyar személynév, ami a latin Quirinus névből származik. Ez a név a latin quiris szóból ered, aminek a jelentése: lándzsás. Mars isten nevének állandó jelzője volt.
Ajánlott névnapok: Április 04., Június 04.

Keresztély

A Keresztély férfinév a latin Christianus név régi magyar alakja, jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.

Keresztes

Kerubin

Késa

A Gizella középkori magyar illetve német becenevéből származik, a Gesla, Kesla alakból. A nevet később tévesen ejtették z helyett s betűvel.
Ajánlott névnap: Május 07.

Késav

Keszi

A Keszi név ősi magyar eredetű férfinév, egyik honfoglaló törzsünket említették így. Több mai magyar település is őrzi e nevet pl.: Budakeszi, Dunakeszi. Jelentése: egy rész, darab, ez abból eredhet, hogy a honfoglaló magyarságnak egy része volt a Keszi törzs.
Ajánlott névnapok: Január 12., Június 29.

Kesző

A Keszi származéka.
Ajánlott névnapok: Január 12., Június 29.

Keszü

Valószínűleg a Keszi név alakváltozata.

Ketel

A Ketel magyar eredetű férfinév, hasonlít a kötél szóra, innen a jelentése: vezetékló, állatot őrző.
Ajánlott névnap: Január 12.

Ketüd

A Ketüd egy ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése: második gyermek.

Keve

A honfoglalásban jelentős szerepet játszó törzsi kapitányok egyike volt Keve. Ríka nevű lányát Attila vette feleségül, tehát Keve egyben Atilla apósa is volt.

A Keve hun eredetű férfinév, jelentése: kő, kövecske.
Ajánlott névnapok: Január 08., Február 22., Június 29.

Kevend

Kevin

A Kevin ír eredetű férfinév, jelentése: kellemes, jó születés vagy kedvesnek, csinosnak született.
Ajánlott névnap: Június 03.
Név gyakorisága: Megtekintés

Kilián

A Kilián kelta eredetű férfinév, ami a magyar nyelvbe latin közvetítéssel kerül. A jelentése tisztázatlan, talán: szerzetes, remete, cellában lakó. Női párja a Kiliána.
Ajánlott névnapok: Július 08., November 13.

Kilit

A Kilit görög eredetű férfinév, jelentése: kiválasztott.

Kiliti

Kipcsa

A kipcsák a Hun király Atilla védelmét biztosították, ilyen volt például Iszonyat is.

Kitán

Kitana

Klaudiusz

A Klaudiusz latin eredetű férfinév a Claudius nemzetségnévből származik. Ez eredetileg a claudus szóból ered, aminek a jelentése: sánta, béna. Női párja: Klaudia.
Ajánlott névnapok: Június 06., November 08.

Klemátisz

Kleofás

A Kleofás görög eredetű név, a Kleopatrosz rövidüléséből ered, aminek a jelentése: híres apától származó vagy az apa dicsősége, hírneve.
Ajánlott névnap: Szeptember 25.

Kleon

A Kleon görög eredetű férfinév, a jelentése dicsőség.
Ajánlott névnap: Szeptember 25.

Klétus

A Klétus görög - latin eredetű férfinév. Latinos formája Anacletus, jelentése: feddhetetlen.
Ajánlott névnap: Április 26.

Kocsárd

A Kocsárd régi magyar személynévből származó férfinév. Eredeti jelentése feltehetően a kocsord növény nevével függhet össze.
Ajánlott névnapok: Április 19., Május 04., Május 05., Június 07.

Kocsol

Kocsubor

Kökény

A Kökény újabb névadás a kökény szóból.
Ajánlott névnap: Augusztus 01.

Kölcse

Kolen

A Kolen kelta eredetű férfinév, jelentése: erős, izmos, fiatal, férfias.

Kölönte

Kolota

Kolumbán

A Kolumbán férfinév a latin Columbanus névből ered, aminek a jelentése: galambos, galambkedvelő vagy galambtenyésztő.
Ajánlott névnapok: November 21., November 23.

Kolumbusz

A Kolumbusz latin eredetű férfinév, jelentése: galamb.
Ajánlott névnap: Június 09.

Komárom

Kömlő

Kömörő

Kond

Konor

Kont

A Kont régi magyar személynév, ami az északi germán Knut, Knud névből származik. Jelentése: faj, fajta ill. előkelő származású.
Ajánlott névnapok: Július 16., Október 17.

Kopaj

Koppánd

A Koppány név alakváltozata.

Koridon

A Koridon görög eredetű férfinév, jelentése: búbos pacsirta.
Ajánlott névnap: Május 10.

Koriolán

A Koriolán férfinév, a latin Coriolanus névből ered, amelynek jelentése: Corioli városból származó.
Ajánlott névnapok: Március 06., Szeptember 08., November 20.

Körmend

Korvin

A Korvin latin eredetű férfinév, a Corvinus név eredete, ami a corvus szóból ered, a jelentése: holló.
Ajánlott névnap: Február 06.

Kos

A Kósa név alaktváltozata.

Kósa

A Kósa a Ko- kezdetű személynevek régi magyar becenevéből önállósult.
Ajánlott névnapok: Szeptember 07., Szeptember 27.

Kötény

A Kötény magyar-kun eredetű férfinév, jelentése: lovas, lóra termett. Kötény a kunok vezére volt a tatárjárás idején.
Ajánlott névnapok: Március 20., Augusztus 07.

Kötöny

A Kötöny magyar-hun eredetű férfinév, jelentése: lovas, lóra termett.
Ajánlott névnapok: Március 20., Augusztus 07.

Kövecs

A Kövecs ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: kő, kövecske, erős, mint a kő.
Ajánlott névnapok: Január 08., Február 22., Június 29.

Kozma

A Kozma férfinév a görög Kozmasz névnek a a latin Cosma formájából ered, aminek a jelentése ékes, díszített.
Ajánlott névnapok: Szeptember 26., Szeptember 27.

Krisztián

A Krisztián férfinév a latin Christianus név rövid alakja. Jelentése: Krisztushoz tartozó. Női névpárja a Krisztina, Krisztiána. A szót a magyar nyelvben kereszténynek is fordítják.

A nagy etimológiai szótár szerint a Krisztián szláv eredetű szó: a horvát krstijan, a szlovén kristjan, a szlovák kresťan – vagyis „keresztény” – vagy közvetlenül, vagy a latin Christianus közvetítésével a görög Khrisztianosz – „Krisztusi” – szóból erednek. A szótár szerint a magyar szó forrása a horvát vagy szlovén volt; a szóeleji mássalhangzó-torlódás ejtéskönnyítő magánhangzóval való feloldása révén előbb kirisztján, majd hangrendi kiegyenlítődéssel keresztyén alak jött létre. A 16. század óta mutatható ki a Krisztián alakváltozat, amely egyértelműen utal a latin Christianus alakra.
Név gyakorisága: Megtekintés

Krizosztom

A Krizosztom a görög eredetű latinosított Chrysostomus névből ered, a jelentése aranyszájú. Aranyszájú Szent János nevének jelzőjéből vált keresztnévvé.
Ajánlott névnapok: Január 27., Szeptember 23.

Kücsid

Ómagyar személynév, eredete nem tisztázott.

Kulpa

Kültegin

Kund

Kupa

Kurd

A Kurd török eredetű régi magyar személynév, jelentése farkas.
Ajánlott névnapok: Augusztus 23., Szeptember 01., Október 31.

Kurszán

A Kurszán türk eredetű férfinév, jelentése: keselyű.
Ajánlott névnap: November 24.

Kürt

Kürt vezér Ernakh unokája volt, aki Atilla király fiaként ismert. Atilla halála után felbomlott hun birodalomból megmaradt népeit szabaditja fel 653-ban.

Kürüsüly

Ősi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: December 06.

Kusid

Kustán

Kustyán

Régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Január 21.

Kuthen

Küver

Küver, Kürt negyedik fia, 680 körül érkezik népével Pannóniába, feltehetőleg a mai székelyek őseivel.

Kuvrát

Kventin