Férfinevek

Zente
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

Z

Zente

A Zente magyar eredetű férfinév, jelentése: szent.
Ajánlott névnapok: December 23., December 31.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zádor

A Zádor szláv-magyar eredetű régi magyar férfinév. Jelentése: erőszakos.
Ajánlott névnapok: Március 16., Augusztus 08., Szeptember 01.

Zágon

A Zágon szláv - magyar eredetű férfinév, jelentése: dűlő mögötti terület.
Ajánlott névnapok: Augusztus 23., November 17.

Zajta

Zajzon

A Zajzon magyar eredetű férfinév, mely egy Erdélyi falunévből vált család- majd keresztnévvé.
Ajánlott névnap: December 18.

Zak

Zakariás

A Zakariás férfinév a héber eredetű Zekarja, Zecharja latinosított alakja. Jelentése Jahve ismét megemlékezett. Női párja: Zakária.

Zala

Zalán

A Zalán férfinév eredetére többféle magyarázat is született. Anonymus Saladus néven említi a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezért. A Tisza mentén ténylegesen található egy Slankamen (Szalánkemén) nevű helység, azonban az is elképzelhető, hogy Anonymus a helységnévből alkotta az uralkodó nevét. A helynév szláv eredetű, jelentése: sós kő.

Más elképzelés szerint a Zalán név török eredetű, jelentése: dobó, ütő.

Bizonytalan az is, hogy mi volt a név eredeti kiejtése, lehetett Szalan esetleg Salán is; a jelenlegi Zalán olvasat valószínűleg téves, ez Vörösmarty Mihály Zalán futása című műve révén terjedt el.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zalkod

Zámbor

Zámor

A Zámor régi magyar személynév, bizonytalan eredetű, egyes vélemények szerint szláv eredetű, a jelentése romboló, pusztító, más vélemény szerint a szamár szóból származik.
Ajánlott névnapok: Február 16., Február 19.

Zamur

Zandirhám

Zánka

Zaránd

A Zaránd magyar eredetű férfinév, jelentése: morcos.
Ajánlott névnapok: Június 08., Október 23.

Zaránk

Záred

A Záred héber eredetű férfinév, jelentése: fűzfa.
Ajánlott névnapok: Június 08., Október 23.

Zdenkó

A Zdenkó férfinevet általában a latin Sidonius névre vezetik vissza, amelynek jelentése: Sidon városából való, ám újabban felmerült, hogy a szláv Zdeslav név önállósult becenevéből ered. Az utóbbi név elemeinek jelentése: kívánság + hála, dicsőség. Női párja:Zdenka.
Ajánlott névnap: November 14.

Zebadiás

A Zebadiás héber eredetű férfinév, jelentése: Isten ajándéka.
Ajánlott névnap: Augusztus 05.

Zebulon

A Zebulon héber eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, talán a "maradni" jelentésű héber szóval függ össze, de a Zebul szó a Bibliában több helyen Isten hajlékára, a jeruzsálemi templomra, illetve a mennyre utal.
Ajánlott névnap: Augusztus 05.

Zekő

A Zekő régi magyar személynév, talán a szökik igéből ered, és a jelentése ugró, szökellő, táncoló vagy a szó későbbi jelentése szerint menekülő, bujdosó.
Ajánlott névnapok: Április 21., Augusztus 23., November 17.

Zelemér

Zella

A Marcella német eredetű beceneve.
Ajánlott névnapok: Január 31., Szeptember 22.

Zenkő

Régi magyar eredetű férfi és női név, jelentése valószínűleg összefügg a zeng szóval.
Ajánlott névnap: Február 18.

Zénó

A Zénó a görög Zénón név latin változatából származik, a Zenóbiosz, Zenodótosz nevek rövidülése, a jelentése: Zeusztól származó.
Ajánlott névnapok: Április 12., Október 29., December 22.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zente

A Zente magyar eredetű férfinév, jelentése: szent.
Ajánlott névnapok: December 23., December 31.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zerénd

A Zerénd magyar eredetű férfinév, jelentése: szerb. Koppány vezér apja, Tar-Zerénd vezér.
Ajánlott névnapok: Január 08., Január 19., Október 23.

Zerind

A Zerind magyar eredetű férfinév, jelentése: szerb.
Ajánlott névnapok: Január 08., Október 23.

Zerkon

Zéta

A Zéta magyar eredetű férfinév. Gárdonyi Géza alkotta meg a görög betűből.
Ajánlott névnapok: November 22., December 23.

Zete

A Zete szláv-magyar eredetű férfinév, jelentése: vő.
Ajánlott névnapok: December 23., December 31.

Zétény

A Zétény a Zete név kicsinyítőképzős változata. A Zete régi magyar személynév, a közszó jelentése, melyből származik: vő.
Ajánlott névnapok: Február 22., December 23.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zila

Zimány

Zoárd

Zobor

A Zobor magyar eredetű férfinév, jelentése: gyülekezés.
Ajánlott névnapok: Május 01., Július 17., November 19.

Zolnuk

Zolta

A Zolta Árpád-kori magyar eredetű férfinév. Zolta Árpád fejedelem legfiatalabb gyermeke volt, aki Árpád halála után 907-ben ragadta magához a hatalmat. Valószínűleg testvérei ekkor már nem éltek, ezért apja még életében a fejedelmi székbe ültette Zoltát, aki ekkor még gyermek volt. Ezzel megszegte a szeniorátus elvét, s ez okozta Zolta későbbi bukását.

Zoltán

A Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök sultan, soltan szóból származik, eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: uralkodó, fejedelem. Hasonló eredetű a Solt, Zsolt nevünk is. női párja: Zoltána.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zólyom

A Zólyom magyar eredetű férfinév, rokonneve a Sólyom.
Ajánlott névnap: Augusztus 22.

Zombor

A Zombor régi magyar személynév. Jelentése: bölény. További alakváltozata: Zsombor.
Ajánlott névnap: Augusztus 22.

Zongor

A Zongor magyar eredetű férfinév, jelentése: sólyom.
Ajánlott névnapok: Január 13., Április 16., Április 17.

Zorán

A Zorán szláv eredetű férfinév, a Zorislav rövidülése, e név elemeinek jelentése: hajnal + dicsőség.
Ajánlott névnap: Március 04.

Zotmund

Zotmund, Búvár Kund (XI. sz.): magyar vitéz. Krónikáink szerint 1052-ben III. Henrik német császár dunai hajóit Pozsonynál megfúrta s így használhatatlanná tette. Ezzel elősegítette a betörő német csapatok legyőzését.

Zovárd

A Zovárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Zovárd, Szovárd, Zuárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze. Zovárd Hülek fia, Kadosa testvére és Árpád anyai unokatestvére volt, részt vett nyitra meghódításában.
Ajánlott névnap: Június 03.

Zovát

Zuárd

A Zuárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Zuárd, Szovárd, Zovárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze.
Ajánlott névnap: Június 03.

Zuboly

A Zuboly Arany János névalkotása a Szentivánéji álom fordításában, a takács neve. A zuboly szóból ered, aminek a jelentése szövőszék hengere.
Ajánlott névnap: December 26.

Zúdár

Zuriel

Zs

Zsadán

A Zsadán magyar eredetű férfinév, avar méltóságnév volt.
Ajánlott névnap: Augusztus 23.

Zsadány

A Zsadány régi magyar személynév, szláv eredetű, jelentése váró, várakozó.
Ajánlott névnap: Augusztus 23.

Zsáka

Zsámbok

Zsedény

Zseni

Zserald

A Gerold név francia alakváltozatából származik.
Ajánlott névnapok: Április 19., Október 07.

Zseraldina

A Zseraldin a Gerold férfinév francia alakjának női párja.
Ajánlott névnap: Április 19.

Zsigmond

A Zsigmond férfinév, mely a germán eredetű német Siegmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése: győzelem + védelem.
Ajánlott névnapok: Május 01., Május 02.
Név gyakorisága: Megtekintés

Zsögön

Zsúbor