Férfinevek

magyar
A Á B C Cs D E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V Z Zs

Összetett keresés Kinyit

G

Gécsa

A Gécsa Árpád-kori magyar személynév. A Türje nemzetség több tagja is viselte e nevet.

Gejza

A Gejza férfinév, a Géza alakváltozata. Széchenyi István gróf Hitel című művében kifejezetten ajánlotta a használatát. További alakváltozat: Geyza.
Ajánlott névnap: Május 08.

Geréb

A Geréb régi magyar személynév, mely a német Gerbert névből származik. Ennek jelentése gerely, dárda + fényes, híres.
Ajánlott névnap: Március 16.

Gerény

A Gerény ősi, valószínűleg még a pogány-kor beli férfinév. Gerény vagy Görény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínűleg görény.
Ajánlott névnap: Szeptember 19.

Gerjén

Gerjén magyar eredetű férfinév, jelentése: legidősebb fiútestvér, elöljáró.
Ajánlott névnap: Október 09.

Géza

A Géza régi magyar férfinév, valószínűleg magyar méltóságnévből keletkezett. Egyesek szerint viszont a tisztázatlan eredetű Gyécsa névből származik. Alakváltozatai: Décse, Gejza, Geyza, Gécsa, Gyécsa. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, s hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a XII-XIV. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, előfordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is, a pécsváradi konvent jegyzője pedig 1338-ban III. Bélát «Deyche regis filius»-nak irja; az I. Istvánnal egykorú Thietmar merseburgi püspök Deuix-nek nevezi Géza fejedelmet; I. Géza király neve a koronán GEOBITZ, vagyis Jeóvics, pénzein Geuca, VII. Gergely pápa okleveleiben pedig Geuza, Geusa; II. Géza királyt a magyar viszonyokról jól értesült egykorú Kinnamos Geitxaz- azaz Jejcsa(sz)nak és 'Iatxaz - vagyis Jacsának irja, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban találjuk e nevet.

Görény

A Görény ősi, valószínűleg még a pogány-korabeli férfinév. Görény vagy Gerény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínűleg görény.
Ajánlott névnap: Szeptember 19.

Görgény

Régi magyar eredetű férfinév, jelentése valószínűleg görény, mint állat.
Ajánlott névnap: Szeptember 19.

Gy

Gyalu

A Gyalu Honfoglalás-kori magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Gyárfás

A Gyárfás régi magyar eredetű férfinév, jelentése: idős, aggastyán.
Ajánlott névnap: Június 10.

Gyarmat

Gyeke

A Gyeke régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen. Egy erdélyi község is viseli e nevet.

Gyimes

A Gyimes ősi magyar eredetű férfinév, a Magyar-királyság legkeletibb határa is e nevet viseli.
Ajánlott névnap: Január 06.

Gyoma

A Gyoma magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Október 20.

Győrk

A Győrk magyar eredetű férfinév, A György becézett alakja. Rokon név: Györe, Györke.

Győző

A Győző férfinevet sokáig a Viktor név magyarításának tartották, hiszen ez utóbbi a latin Victor névből származik, amelynek jelentése: győztes. Ez azonban téves feltevés, mivel a győző magyar szó régebbről ered mint a victor angol szó.

Gyula

A Gyula férfinév a régi magyar gyula méltóságnévből származik. A VIII-IX. században a magyaroknál egy úgynevezett kettős fejedelmi rendszer volt a gyula, mint fővezéri rang, és a kende, mint főbírói rang. Érdemes megfigyelni, hogy az etruszkoknál is e fejedelmi rendszer volt, zilah és kündü.