Férfinevek

anyakonyvezheto
A Á B C Cs D E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V Z Zs

Összetett keresés Kinyit

G

Gábor

A Gábor héber eredetű férfinév, a Gabriel magyar változata. Jelentése Isten embere vagy Isten erősnek bizonyult. Női párja a Gabriella.
Ajánlott névnapok: Február 27., Március 24., Szeptember 29.

Gara

Török eredetű magyar név, jelentése: héja.
Ajánlott névnapok: Február 06., Szeptember 09.

Gáspár

A Gáspár bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok.

Gécsa

A Gécsa Árpád-kori magyar személynév. A Türje nemzetség több tagja is viselte e nevet.

Gede

Gedő

Gejza

A Gejza férfinév, a Géza alakváltozata. Széchenyi István gróf Hitel című művében kifejezetten ajánlotta a használatát. További alakváltozat: Geyza.
Ajánlott névnap: Május 08.

Gellért

A Gellért a germán eredetű Gerhard, Gerhart nevekből származik, a jelentése gerely, dárda + erős, merész.

Gereben

A Gereben német - magyar eredetű férfinév, jelentése: fényes dárda; községi bíró.
Ajánlott névnap: Március 16.

Gergely

A Gergely férfinév a görög eredetű Grégoriosz (Γρηγόριος) név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő.
A név kialakulása: a Gregóriosz Gregor alakra való rövidülése után a mássalhangzó-torlódás (gr < ger) majd a vegyes hangrend szűnt meg (e-o < e-e). Ennek eredménye lett a Gerger, amely egy darabig váltakozott a Gergel, Gergely alakokkal.

Gerjén

Gerjén magyar eredetű férfinév, jelentése: legidősebb fiútestvér, elöljáró.
Ajánlott névnap: Október 09.

Géza

A Géza régi magyar férfinév, valószínűleg magyar méltóságnévből keletkezett. Egyesek szerint viszont a tisztázatlan eredetű Gyécsa névből származik. Alakváltozatai: Décse, Gejza, Geyza, Gécsa, Gyécsa. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, s hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a XII-XIV. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, előfordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is, a pécsváradi konvent jegyzője pedig 1338-ban III. Bélát «Deyche regis filius»-nak irja; az I. Istvánnal egykorú Thietmar merseburgi püspök Deuix-nek nevezi Géza fejedelmet; I. Géza király neve a koronán GEOBITZ, vagyis Jeóvics, pénzein Geuca, VII. Gergely pápa okleveleiben pedig Geuza, Geusa; II. Géza királyt a magyar viszonyokról jól értesült egykorú Kinnamos Geitxaz- azaz Jejcsa(sz)nak és 'Iatxaz - vagyis Jacsának irja, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban találjuk e nevet.

Gy

Gyárfás

A Gyárfás régi magyar eredetű férfinév, jelentése: idős, aggastyán.
Ajánlott névnap: Június 10.

Gyeke

A Gyeke régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen. Egy erdélyi község is viseli e nevet.

Gyenes

A Dénes régebbi magyar alakváltozata.
Ajánlott névnap: December 02.

Gyoma

A Gyoma magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.
Ajánlott névnap: Október 20.

György

A György férfinév a görög Georgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése: földműves, gazdálkodó.

Győző

A Győző férfinevet sokáig a Viktor név magyarításának tartották, hiszen ez utóbbi a latin Victor névből származik, amelynek jelentése: győztes. Ez azonban téves feltevés, mivel a győző magyar szó régebbről ered mint a victor angol szó.

Gyula

A Gyula férfinév a régi magyar gyula méltóságnévből származik. A VIII-IX. században a magyaroknál egy úgynevezett kettős fejedelmi rendszer volt a gyula, mint fővezéri rang, és a kende, mint főbírói rang. Érdemes megfigyelni, hogy az etruszkoknál is e fejedelmi rendszer volt, zilah és kündü.