Férfinevek

A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I J K L M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T U Ú Ü V W X Z Zs Összes

Összetett keresés Kinyit

Á

Ábel

Az Ábel bibliai férfinév, Ádám és Éva második fiának a neve. Héber eredetije הֶבֶל Hevel / הָבֶל Hável, jelentése: pára, lehelett, innen múlandóság. Mások szerint a név asszír vagy sumér eredetű, és a jelentése: fiú. A név eredetének harmadik lehetősége a sumer AB.DIĜIR logogram amorita (nyugati sémi) olvasata: abu-ilû, sumer ab-An, jelentése „Az isten”, illetve ab-ba-an, abba2-ēl, azaz „Isten atya”. Az isten szót (An) az amoriták Él neveként olvasták ki. Első ismert előfordulása az i. e. 18. században a jamhadi Abbán névváltozata, Abba-Él, Abēl.
Név gyakorisága: Megtekintés

Ábner

Az Ábner héber eredetű férfinév (אַבְנֵר Avnér), jelentése: az atya fény, szövétnek, világosság atyja
Ajánlott névnap: November 19.

Ábrahám

Az Ábrahám héber eredetű férfinév. Bibliai jelentése: sokaság atyja (אַבְרָהָם Avráhám). A bibliai pátriárka eredeti neve Ábrám (אַבְרָם Avrám – felemelt, felmagasztosult atya volt.) A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki: „népek sokaságának atyjává teszlek”.
Ajánlott névnapok: Június 15., Augusztus 16., Október 09.

Ábrám

Az Ábrahám név eredeti alakja, jelentése: fölséges atya.
Ajánlott névnap: Október 09.

Ábrán

Az Ábrahám és az Ábrán nevek régi magyar változata.
Ajánlott névnapok: Június 15., Augusztus 16., Október 09.

Ábris

Az Ábrahám magyar kicsinyítőképzős alakjából önállósult név.
Ajánlott névnapok: Március 16., Október 09.

Ádám

Az Ádám bibliai férfinév, az első emberpár férfitagjának neve. A név héber eredetű (אָדָם), az eredeti jelentése: ember (az emberi faj neve vált személynévvé). A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az adam szó valamennyi sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent (héber: אָדָם, arab: آدم).
Ajánlott névnapok: Szeptember 09., December 24.
Név gyakorisága: Megtekintés

Ádér

Az Ádér kelta eredetű férfinév, jelentése: tölgyfa gázló.
Ajánlott névnap: Június 08.

Ádin

Az Ádin héber - angol eredetű férfinév, jelentése: finom, kedves.

Ádler

Az Ádler német (Adler) eredetű férfinév, jelentése: sas.

Ádomás

Az Ádomás magyar eredetű férfinév, jelentése: áldomás.

Ág

Az Ág ősi magyar eredetű férfinév, jelentése a szó maga, alakváltozata még az Ágas ősi magyar eredetű férfinév.
Ajánlott névnap: Június 26.

Ágas

Az Ágas ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: ág, ágat bitorló, alakváltozata: Ág.
Ajánlott névnap: Június 26.

Ágoston

Az Ágoston latin eredetű férfinév. A latin Augustus név kicsinyítőképzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése: magasztos, fenséges, fennkölt. Női párja: Auguszta, Augusztina, Ágosta.
Ajánlott névnapok: Május 27., Május 28., Augusztus 28.
Név gyakorisága: Megtekintés

Ájáz

Áldor

Az Áldor germán eredetű magyar férfinév, ami származhat a germán Alderich, Aldarik névből, aminek a jelentése: öreg tapasztalt + hatalmas. Lehet az Aldó továbbképzése is.
Ajánlott névnap: Február 06.

Álmod

Álmos

Az Álmos ősi magyar eredetű férfinév, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése: megvett, megvásárolt; más feltevés szerint: szerző. A magyar álom szóból való származtatása vitatott, a név későbbi használatában azonban szerepet játszhatott a közszó is. A magyar mitológia szerint mindenesetre Emese álmának magyarázata volt, hogy fiút szül – ez a gyermek lett a mitológiai Álmos.
Ajánlott névnapok: Január 01., Február 20.
Név gyakorisága: Megtekintés

Ámon

Az Ámon egyiptomi eredetű férfinév, Ámon isten nevéből, jelentése: rejtett, elrejtőzött.
Ajánlott névnapok: Január 14., Október 04.

Ámor

Az Ámor latin eredetű férfinév, mely a római mitológiában a szerelem istenének a neve.
Ajánlott névnap: Február 06.

Ámos

Az Ámos héber eredetű bibliai férfinév, jelentése: Isten által vitt, hordozott vagy terhet vivő.
Ajánlott névnap: Január 14.

Ángyán

Az Ángyán a görög eredetű latin Anianus név rövidült és magyarosodott formája, jelentése valószínűleg: zsarnoki.
Ajánlott névnapok: Április 25., November 15., December 07.

Ányos

Az Ányos férfinév valószínűleg a görög Annianosz névből ered, a latin Anianus közvetítésével. Eredeti jelentése valószínűleg: bántó, zsarnoki.
Ajánlott névnapok: Április 25., November 15., December 07.

Árbóc

Az Árbóc kun eredetű magyar férfinév. Árbóc volt a kun Böngér fia.
Ajánlott névnap: Október 12.

Árboz

Árisz

Az olasz Aris névből származik, ami több görög eredetű név (Aristarco, Aristotele, Aristide) rövidülése.

Árkos

Az Árkos régi magyar személynév, eredete bizonytalan. Származhat az Argus névből, de lehet a görög-latin eredetű Arcadius (magyarul Arkád) kicsinyítőképzős rövidülése is.
Ajánlott névnap: Január 12.

Ármin

Az Ármin férfinév valójában Arminiusnak, a cheruskok fejedelmének nevéből ered. Jelentése: hadi férfi. Női párja: Ármina.
Név gyakorisága: Megtekintés

Árod

Áron

Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése: ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye.
Ajánlott névnapok: Április 02., Július 01.
Név gyakorisága: Megtekintés

Árpád

Az Árpád régi magyar férfinév, az ótörök eredetű árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka. Az Árpádhoz hasonlóan alakult ki a ma már alig használatos Buzád név is, mely a búza szóból ered. Jelentése: nemes vezető.
Név gyakorisága: Megtekintés

Árpás

Ártádi

Árvád